MAJOWY RÓŻANIEC W INTENCJI OJCZYZNY
modlę się na różańcu

MAJOWY I PAŹDZIERNIKOWY RÓŻANIEC W INTENCJI OJCZYZNY

 

Apostolat Maryjny dwa razy w roku, w maju i październiku, podejmuje nieustającą modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny. Modlitwa trwa bez przerwy cały miesiąc. Podzielona na diecezje, w diecezjach na grupy parafialne, następnie na poszczególnych członków, odmawiana jest w dzień i w nocy.

W zależności od warunków w parafiach różaniec w intencji Ojczyzny odmawiany jest wspólnotowo w kościołach, bywa połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Gdy warunki na to nie pozwalają, np. nocą, odmawiany jest indywidualnie w domach.

Różaniec w intencji Ojczyzny rozpoczynamy modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi: 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący i wieczny Boże, spuść nam szeroką  i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Podział różańca na dzień miesiąca i diecezje:

 

  1.  maja i 1. października okręg gorzowski północ

  2.  maja i 2. października okręg gorzowski południe 

  3.  maja i 3. października okręg zielonogórski

  4.  maja i 4. października okręg głogowski

  5.  maja i 5. października diecezje białostocka, drohiczyńska, elbląska

  6.  maja i 6. października diecezja bielsko-żywiecka

  7.  maja i 7. października diecezja bielsko-żywiecka

  8.  maja i 8. października diecezja bielsko-żywiecka

  9.  maja i 9. października diecezja włocławska

10. maja i 10. października diecezja gnieźnieńska, pelplińska   

11. maja i 11. października diecezja gdańska 

12. maja i 12. października diecezja gliwicka

13. maja i 13. października diecezja bydgoska  

14. maja i 14. października diecezja kaliska  

15. maja i 15. października diecezja poznańska

16. maja i 16. października diecezja katowicka  

17. maja i 17. października Kielce - grupy miejskie

18. maja i 18. października diecezja kielecka

19. maja i 19. października diecezja kielecka 

20. maja i 20. października diecezje koszalińsko-kołobrzeska,

szczecińsko-kamieńska

21. maja i 21. października diecezja lubelska   

22. maja i 22. października diecezje opolska, świdnicka

23. maja i 23. października diecezje płocka, łomżyńska, siedlecka

24. maja i 24. października diecezje wrocławska, legnicka

25. maja i 25. października diecezja łódzka

26. maja i 26. października diecezje radomska, rzeszowska

27. maja i 27. października diecezje sandomierska,

sosnowiecka, tarnowska (+Mielec)

28. maja i 28. października diecezja toruńska (Chełmno) 

29. maja i 29. października diecezje zamojsko-lubaczowska, przemyska

30. maja i 30. października diecezje warszawska,

warszawsko - praska, łowicka

31. maja i 31. października diecezja krakowska, Zakopane-Olcza

 

Na zakończenie niech każdy zwróci się do Niepokalanej Cudownego Medalika słowami modlitwy, którą w Apostolacie wszyscy tak dobrze znamy, aby Niepokalana wsparła nasze prośby zanoszone w intencji Polski przeżywającej ciężkie chwile:

 

Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik, Ty obiecałaś wielkie łaski noszącym go i zapewniłaś szczególną opiekę tym, którzy Ci ufają; prosimy Cię,

wspomnij na swe obietnice i spraw, byśmy z obfitości Bożych łask otrzymali zwłaszcza te, których tak bardzo pragniemy.

/Przedstaw Niepokalanej swoje prośby/. Amen.

ostatnia aktualizacja: 18:44:35 02.09.2019