"Służmy Bogu i bliźniemu za przykładem Maryi"
HASŁO FORMACYJNE ROK
 
 "EUCHARYSTIA - OWOCEM RADOŚCI ODKRYWANEJ Z MARYJĄ"
Po rocznej modlitwie, w której rozważaliśmy pierwszy z owoców Ducha Świętego jakim jest MIŁOŚĆ,
27. listopada, rozpoczynamy rozważanie drugiego owocu. RADOŚĆ - będziemy rozważać modląc się II tajemnicą radosną Różańca Świętego: Nawiedzenie Świetej Elżbiety przez Najświętszą Pannę Maryję.
Razem z całą Rodziną Wincentyńską, podejmujemy inicjatywę Nowenny ku czci Niepokalanej, która ma być peregrynacją Cudownego Medalika od listopada 2021 do listopada 2030 r. z racji przypadającego wówczas Jubileuszu 200. rocznicy objawień maryjnych na Rue du Bac w Paryżu.
Do istoty peregrynacji należy przemierzanie kraju z orędziem owych objawień.

Uzasadnienie inicjatywy. Rodzina św. Wincentego a Paulo w Polsce czuje się szczególnie zobowiązana do podjęcia ww. inicjatywy, ponieważ wniosła ona ważny wkład w szerzenie kultu Cudownego Medalika m.in. przez to, że to w Polsce, a nie we Francji, miejscu objawień, powstało w 1905 roku z inicjatywy księdza Franciszka Domaradzkiego, kapłana Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Stowarzyszenie Cudownego Medalika, które po czterech latach stało się stowarzyszeniem międzynarodowym. Zobowiązuje nas to dzisiaj do kontynuowania chlubnej tradycji, stając na wysokości zadania wobec zbliżającego się Jubileuszu.

 

Cel. Szerzenie kultu Niepokalanej oraz treści obecnych na Cudownym Medaliku w odpowiedzi na życzenie Maryi wyrażone względem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (i pośrednio względem Zgromadzenia Księży Misjonarzy). Jest to też okazja do promowania charyzmatu wincentyńskiego. Liczymy jednocześnie na odrodzenie się nas samych, naszych wspólnot oraz na duchowy wzrost tych, do których dotrzemy z głoszonym orędziem.

 

Hasło. Nowenna będzie się odbywała pod hasłem:

Cudowny Medalik: znak z nieba i drogowskaz do nieba".

 

Logo. Logo Nowenny stanowi rewers Cudownego Medalika.

 

Strona internetowa Nowenny:www.cudowny-medalik.pl


INFORMACJA DLA FUNDATORÓW
WOTUM JUBILEUSZOWEGO
 
Drodzy Fundatorzy!
Prowincja Księży Misjonarzy podpisała już umowę z wykonawcą monstrancji jubileuszowej, p. Mariuszem Drapikowskim, i przelała na jego konto połowę należnej kwoty jako zaliczkę. Artysta przekazał mi zaś tulejki na intencje. W załączniku przesyłam zdjęcie jednej z nich.
W związku z tym informuję, że tulejki nie będą wysyłane pocztą, ponieważ dla każdej donacji jest przypisana jedna i gdyby zaginęła podczas wysyłanej dwukrotnie korespondencji, byłby problem.
Widzę dwa rozwiązania:
1. Tulejki będą dostępne na furcie domu Księży Misjonarzy w Krakowie przy ul. Św. Filipa 19 (300 m od Dworca Głównego). Na furcie siostra poprosi o podanie imienia i nazwiska (przy zbiorowej donacji tulejki będą na pierwszą lub dwie pierwsze podane osoby) i każdy będzie mógł pobrać je dla siebie, a także dla innych. Można będzie też je pobrać przez upoważnione osoby. Po włożeniu intencji i zamknięciu tulejki można ją od razu zostawić na furcie.
Tulejki będą na furcie do końca sierpnia. Nie ma zatem pośpiechu. Przyjeżdżający niech wcześniej zasięgną informacji co do godzin otwarcia furty w okresie letnim i upewnią się, czy na liście znajduje się ich nazwisko (tel. 12 429 25 33 lub 12 429 29 42).
2. Kto nie będzie miał możliwości odebrać tulejki, a nie czuje się skrępowany swoją intencją, może spisać ją na karteczce papieru o wymiarach 5 x 10 cm i przesłać pocztą na moje nazwisko (ul. Św. Filipa 19, 31-150 Kraków), podając oddzielnie swoje personalia oraz adres mailowy, na który potwierdzę otrzymanie przesyłki. Włożę karteczkę do tulejki i zapewniam pełną dyskrecję. Mogę też zrobić zdjęcie tulejki komórką i przesłać na komórkę lub mailem.
Proszę fundatorów o potwierdzenie otrzymania tej wiadomości. Proszę Panią o przekazanie wiadomości innym znanym sobie fundatorom.
Jeszcze raz dziękuję za gotowość ufundowania monstrancji i za Waszą hojność. Jest to wyraz naszej miłości względem niebieskiej Matki, która dla wszystkich darczyńców wyprosi jeszcze większe łaski.
Wszystko z Niepokalaną,
ks. Waldemar Rakocy CM - koordynator krajowy Nowenny

"O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY"
Niepokalana
 

 

CONGREGATION OF THE MISSION
GENERAL CURIA
(KONGREGACJA MISJI KURIA OGÓLNA Via dei Capasso)
Via dei Capasso, 30 - 00164 ROMA Tel: +39 06 661 30 61 - Fax: +39 06 661 30 661 - Email: segreteria@cmcuria.org
SUPERIOR GENERAL
Rome, 17 May 2021

Odpowiedzialnym za różne gałęzie Rodziny Wincentyńskiej
Drogie Siostry i Bracia w Saint Vincent,
Niech zawsze towarzyszy nam światło i moc Zmartwychwstałego!
W środku tego okresu wielkanocnego kieruję do was wszystkich serdeczne pozdrowienie. Bóg pragnie, abyśmy w tym czasie mogli napełnić się światłem i energią Zmartwychwstałego Pana, abyśmy byli Jego świadkami pośród świata, zwłaszcza tam, gdzie nie ma światła i gdzie tak wielu ludzi żyje bez niego nadzieja.

Dziś chcę przekazać bardzo dobre wieści dla całej Rodziny Wincentyńskiej. Jak wiecie, dwa lata temu grupa pięciu misjonarzy rozpoczęła przygotowania w Barakaldo (Hiszpania) do internetowego kursu studiów wincentyńskich. Ten kurs nosi tytuł: Masters in Vincentian Studies. Ta grupa misjonarzy, koordynowana przez o. Corpus Delgado CM, podjęła specjalistyczne studia na Uniwersytecie Deusto (Bilbao, Hiszpania). Obecnie kończą swoje techniczne przygotowanie i przygotowanie w odniesieniu do wincentyńskich treści kursu. W imieniu całego Zgromadzenia pragnę podziękować SIEV (Międzynarodowemu Sekretariatowi Studiów Wincentyńskich) za pracę, jaką wykonał w urzeczywistnianiu tej inicjatywy, która przyniesie korzyści Zgromadzeniu i Ogólnoświatowej Rodzinie Wincentyńskiej. W załączonym dokumencie znajdziesz ogólne informacje o tych Mistrzach Studiów Wincentyńskich.

W tym liście wprowadzającym chciałbym zwrócić uwagę na trzy kwestie. Pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, jest to, że ten pierwszy kurs (w języku hiszpańskim) rozpocznie się we wrześniu. Wszyscy zainteresowani mogą zarejestrować się i przedstawić swoje dokumenty w terminie ustalonym w załączonym dokumencie, tj. 10 czerwca 2021 r. Na kurs jest ograniczona liczba miejsc. Z tego powodu damy pierwszeństwo tym, którzy zarejestrują się jako pierwsi.

Dla tych, którzy są zainteresowani studiami wincentyńskimi, ale nie mają odpowiednich kwalifikacji akademickich, odbędzie się zwołanie w styczniu 2022 r. Treść będzie taka sama, ale akredytacja akademicka nie zostanie przyznana przez University of Deusto.

Moja ostatnia uwaga jest najważniejsza. Wszystkim, którzy pragną takiego programu, oferuje się wspaniałą okazję do pogłębienia zrozumienia naszej duchowości i podzielenia się nią z różnymi grupami wincentyńskimi. W Kościele takie skarby nie powinny być zakopywane w ziemi, ale powinny być znane każdemu. Wiemy, że wielu naszych specjalistów od studiów wincentyńskich zmarło; inni starzeją się i napotykają różne ograniczenia. Dla dobra naszego Zgromadzenia, Rodziny Wincentyńskiej i ubogich potrzebujemy osób chętnych do podjęcia tego wysiłku. Te studia magisterskie z studiów wincentyńskich są okazją do zrobienia tego.

Dziękuję za uwagę w tej sprawie.

Wasz brat w Saint Vincent,
Tomaž Mavrič, CM
Przełożony Generalny

 

 
ostatnia aktualizacja: 14:17:31 29.06.2022

                                                                              

 
BANER
 

Początki Cudownego Medalika są związane z objawieniami Matki Bożej, jakie miały miejsce w Paryżu w 1830 r., w kaplicy przy ulicy du Bac. W sobotę 27. listopada 1830 r. Niepokalana objawiła się siostrze Miłosierdzia, św. Katarzynie Labouré, powierzając jej misję wybicia medalika według podanego wzoru:

Powiedz, aby wybito medalik według tego wzoru - mówi Najświętsza Dziewica. Osoby, które będą go z ufnością nosiły, zwłaszcza na szyi, otrzymają wiele łaski.

Medalik rozpowszechnił się bardzo szybko w cudowny sposób. Za jego pośrednictwem działy się niezliczone nawrócenia i uzdrowienia. Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej. Wobec tych nadzwyczajnych faktów, arcybiskup Paryża, De Quelen, wydał oficjalne zarządzenie przeprowadzenia badań dotyczących pochodzenia Medalika oraz zjawisk, jakie miały miejsce za jego przyczyną. Wniosek przeprowadzonego dochodzenia był następujący:

Cudowny Medalik - frontNadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się rozpowszechnił, ogromna liczba wybitych i rozprowadzonych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i specjalne łaski, jakie wierni otrzymali dzięki pokładanej w nim ufności wydają się być znakami, poprzez które niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika.

W 1846 r., w następstwie głośnego nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbonne, papież Grzegorz XVI potwierdził wnioski zawarte w orzeczeniu arcybiskupa Paryża.

Cudowny Medalik - reversNa awersie medalika, wokół postaci Matki Bożej, znajduje się napis: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W języku francuskim napis ten brzmi: O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours a vous. W ten sposób Maryja objawia, że jest poczęta bez grzechu, czyli Niepokalana.

Z rąk Matki Bożej rozchodzą się promienie. Są one symbolem łask, które Maryja nam wyprasza u swego Syna.

Maryja depcze głowę węża, czyli szatana, aby ukazać, że z jej pomocą możemy zwyciężyć wszelkie zło.

Na rewersie znajduje się litera M połączona poprzeczną belką z górującym nad nią krzyżem. Symbol ten wskazuje, że Syn Boży zbawia nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu w obecności swojej Matki stojącej pod krzyżem.

Poniżej litery M są dwa serca: Jezusa, otoczone koroną cierniową i serce Maryi przebite mieczem. Symbolizują one miłość Jezusa i Jego Matki do nas wszystkich.

Dwanaście gwiazd wskazuje na Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i przypomina, że jesteśmy wezwani do apostolstwa i życia w świetle Ewangelii.

Już po objawieniach Katarzyna Labouré powiedziała swojemu spowiednikowi, ks. J. M. Aladelowi:

Najświętsza Dziewica chce, abyś założył Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu przez Jej pośrednictwo będą udzielane liczne łaski.

Pierwsze stowarzyszenie, złożone z samych dziewcząt, powstało 8. września 1837 r. w parafii św. Piotra du-Gros-Caillou w Paryżu. Z upływem czasu powstawały również stowarzyszenia grupujące młodzież męską oraz przeznaczone dla wszystkich Stowarzyszenie Cudownego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP.

Współcześnie miliony osób noszą Cudowny Medalik i za pośrednictwem Maryi wypraszają liczne łaski Boże.

ostatnia aktualizacja: 21:56:34 24.04.2016

Medaliki poświęcone rozdawane są podczas
 "Niedziel Maryjnych", które organizowane są w parafiach, można też zgłosić się do członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika. 

Medaliki nie poświęcone, można zamówić w Centrum AMM

  

Dyrektor Krajowy AMM ks. Jerzy Basaj CM

od poniedziałku do czwartku tel. 601 472 764 

CENNIK (plus koszty przesyłki)

  •                       Medaliki aluminiowe  małe - 30 groszy
  •                       Medaliki aluminiowe duże (3,5 cm) - 2,0 zł

                      Breloczki aluminiowe z medalikiem 3,00 zł

      Medaliki srebrne -  10,00 zł 

                      Medaliki niebieskie zatapiane („łezka") - 2,50zł

                      Medaliki niebieskie zatapiane duże       - 10,00 zł 

Kalendarz Apostolatu Maryjnego - 5,00 zł 

 

          Foldery w cenie 30, i 80 groszy

Pamiątka przyjęcia Cudownego Medalika -20 groszy

Święta Katarzyna Laboure i Cudowny Medalik - 15 zł 

 "Dar z Nieba. Życie św. Katarzyny Laboure. Historia objawień Cudownego Medalika. ( komiks)  -  5,0 zł

Wybór Świadectw Nadzwyczajnych Łask...  - 15 zł 

Świadectwa Nadzwyczajnych Łask Otrzymanych przez Pośrednictwo Niepokalanej Cudownego Medalika

                                                          (miękka oprawa)   -  20 zł

Podręcznik AMM ( kpl. trzy tomy)  miękka oprawa - 40 zł

Podrecznik AMM twarda oprawa                               - 50 zł

Statut AMM                                                                       - 2 zł

Kwartalnik "Biuletyn AMM"                                          - 4,00 zł

Różaniec Biblijny wraz z modlitwami AM                   - 5 zł

Modlitewnik na I soboty miesiąca                                 - 5 zł


Na czas NOWENNY KU CZCI NIEPOKALANEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK, w Wydawnictwie Instytutu Księży Misjonarzy, www.witkm.pl

dostepny jest Przewodnik NOWENNA KU CZCI NIEPOKALANEJ OBJAWIAJĄCEJ CUDOWNY MEDALIK  Autor: W. Rakocy CM

 

 

ostatnia aktualizacja: 23:22:45 26.11.2021