2  >>
Wspólnoty parafialne w obiektywie
14.04.2012-nad prawidłowym przebiegiem uroczystości,czuwał dyskretnie Opiekun Duchowy grupy AM ks.Henryk AndruchówData: 14.05.2012