Początki Apostolatu Maryjnego 1980-1994

Etap I trwał od założenia AM w roku 1980 do 1994 r., kiedy utworzono Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Radnej 14, w Domu Misyjnym. W tym 14-letnim okresie, gdy śp. ks. Teofil Herrmann CM był jeszcze rektorem Gorzowskiego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, jako Dyrektor Krajowy AM założył pierwsze grupy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, potem w pozostałych diecezjach, a także za zachodnią granicą wśród Polonii z terenu Niemiec wschodnich.

Organizacyjnie na czele ruchu znajdował się Dyrektor Krajowy, który powoływał czteroosobową Radę Krajową, mającą charakter opiniodawczy. W diecezji działali moderatorzy (świeccy) i duchowi opiekunowie diecezjalni. Ich zadaniem było czuwanie nad stałym rozwojem AM i opieka nad przewodniczącymi odpowiedzialnymi za organizację pracy na terenie parafii. Moderatorzy powoływali do współpracy Radę Diecezjalną. Taki układ hierarchii działa do dziś. Nad całością czuwa ks. Wizytator Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo Prowincji Polskiej.

Od początku założenia AM pracowało wydawnictwo pod redakcją Ks. Teofila Herrmanna. Wydawano publikacje przeznaczone do użytku wewnętrznego, niezbędne do rozwoju ruchu w skali krajowej, zakładania nowych grup i prowadzenia spotkań formacyjnych. Były to, stale aktualne: Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce, rocznik pt. Promienie Pośredniczki Łask, kwartalnik pt. Apostoł Maryjny, Przewodnik Apostolatu Maryjnego zawierający podstawowe informacje o celach, duchowości i organizacji ruchu; Podręcznik Apostoła Maryjnego, Tajemnica Maryi, Refleksje na miesiąc maj, O apostolstwie świeckich i wiele innych pozycji, na folderach i obrazkach kończąc. Powstały pieśni o Cudownym Medaliku. Szczególnie ważny jest Hymn Apostolatu Maryjnego. Autorem jego słów jest znany polski poeta ks. Jan Twardowski.

Cała wspólnota AM uczestniczyła w często organizowanych rekolekcjach, Zjazdach Rocznicowych powiązanych z obchodami rocznicy objawienia Cudownego Medalika (27. listopada) - co roku w innej diecezji, w dniach skupienia, dniach wspólnoty, niedzielach maryjnych, itp. Raz na pięć lat cały Apostolat spotykał się w jasnogórskim sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego.

Głównym charyzmatem AM jest Cudowny Medalik. Obrazy Niepokalanej Cudownego Medalika, Jej figurki, Emblematy, oznaki, sztandary i chorągwie z awersem i rewersem Cudownego Medalika są powszechnie używane podczas uroczystości kościelnych.