Międzynarodowe horyzonty, przeniesienie centrali do Zakopanego

W dniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia, 8. grudnia 2003 r., moderatorzy diecezjalni AM spotkali się w Zakopanem-Olczy - w Sanktuarium Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik. Tam, podczas uroczystości Ks. Wizytator Arkadiusz Zakręta CM oficjalnie ogłosił przeniesienie Centrali AM z Warszawy do Zakopanego. Uroczystość, połączoną z odnowieniem ślubów Księży Misjonarzy, uświetnił swoją obecnością ks. biskup Albin Małysiak. Od tej pory opiekę nad Stowarzyszenie sprawować mają trzej kapłani ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy: Ks. Wizytator, Ks. Dyrektor i Ks. Kustosz z Sanktuarium na Olczy.

Prawdziwie członkami AMM poczuliśmy się uczestnicząc w 2005 r. w międzynarodowym Zjeździe AMM w Rzymie, gdzie nasi przedstawiciele mogli zetknąć się z Ojcem Generałem Gregorym Gayem, Ojcem Koordynatorem Beniaminem Romo i przedstawicielami tak wielu narodów.

Jako podsumowanie 25 lat istnienia AM ukazała się Księga Pamiątkowa 25-lecia Apostolatu Maryjnego w Polsce 1980 - 2005. Jest szczegółowym opisem działalności blisko 300 grup parafialnych. Wspólnoty te, w zależności od polskich realiów egzystencji, w zróżnicowanych na wielu płaszczyznach społecznościach regionalnych, realizują działalność charytatywną i modlitewną, reprezentującą pobożność maryjną. Cudowny Medalik i różaniec są ich drogowskazem. Siłę czerpią z comiesięcznych spotkań modlitewno - formacyjnych, na które przygotowany jest bogaty program, służący rozwojowi duchowości i uświęcaniu się i działalności charytatywnej. Apostołowie posługują się m.in. Podręcznikiem Apostoła Maryjnego, którego już trzecie wydanie ukaże się niebawem poszerzone o materiały mogące służyć nie tylko Stowarzyszeniu, ale także innym wspólnotom parafialnym, szczególnie należącym do Rodziny Wincentyńskiej (FamVin).

Wzorem św. Katarzyny Laboure' apostołowie pochylają się nad każdą ludzką biedą: fizyczną, materialną i moralną. Gromadzone są tzw. Świadectwa, będące dowodem na to, że Maryja po dziś dzień dotrzymuje obietnicy danej św. Katarzynie Laboure': wszyscy noszący Cudowny Medalik i ufający Jej zostaną otoczeni szczególna opieką i dostąpią wielkich łask. Odnotowujemy uzdrowienia duszy i ciała, uwolnienia od nałogów pijaństwa i narkomanii, nawrócenia na łożu śmierci i cudowne od niej ocalenia. Kultywując miłość braterska jako jedną z głównych cech AM, apostołowie docierają w posłudze bliźniemu nawet tam, gdzie nieraz trudno dotrzeć kapłanowi. Opiekują się chorymi, adoptują niepełnosprawne umysłowo dzieci, docierają do domów opieki, domów dziecka i do więzień. Tego rodzaju czyny apostolskie są zamieszczone w Księdze Pamiątkowej 25-lecia AM w Polsce. Przy każdej sposobności członkowie AM dzielą się z napotykanymi ludźmi swym największym skarbem - Cudownym Medalikiem.

Po przygnębieniu, spowodowanym śmiercią charyzmatycznego ks. Teofila Herrmanna CM, ożywienie w Apostolacie nastąpiło wtedy, gdy jako trzeci z rzędu, Dyrektorem Krajowym w 2006 r. został mianowany, a jeszcze za życia śp. ks. Herrmanna wskazany przez niego na swego następcę, ks. Tadeusz Lubelski CM. Dynamiczny i optymistyczny nowy Dyrektor Krajowy podczas swych wizytacji wspólnot AMM na terenie całej Polski powołuje nowe grupy parafialne, odnawia podupadające. Ożywił wydawnictwo potrzebne do formacji duchowej członków stowarzyszenia i zadbał o całą spuściznę Apostolatu Maryjnego. Wciągnął do działalności w AMM wielu kapłanów nie tylko ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Miernikiem oddziaływania takiej osobowości jest rosnąca liczba członków AMM, a także odnowienie działalności apostolskiej AMM skierowanej na kraje za wschodnią granicą Polski. Kontakty ze wschodem Europy są jednym z naszych planów na przyszłość. Zamierzamy zacieśnić również współpracę z Siostrami Miłosierdzia i Młodzieżą Wincentyńska.

Dowodem dynamicznego rozwoju AMM w Polsce może być podsumowanie tegorocznej /2008/ ogólnopolskiej pielgrzymki AMM na Jasną Górę: przybyło ponad 4000 pielgrzymów, 40 opiekunów duchowych; w obecności ks. biskupa Pawła Cieślika przyjęto 150 nowych członków.

Wszyscy pielgrzymi powrócili od stóp Czarnej Madonny pełni nadziei, umocnieni w wierze i gotowi na nowe wyzwania w pracy apostolskiej, mając na ustach zawołanie:

Wszystko z Niepokalaną!

 

Opracowanie - zastępca Dyrektora Krajowego Ewa Pruska - Zajdel

APOSTOLAT MARYJNY W STRUKTURACH STOWARZYSZENIA CUDOWNEGO MEDALIKA

14-17. października 2022 roku odbył się Międzynarodowy Zjazd Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Zjazd odbywał się w systemie on-line. 

 Delegaci z Polski: 

1. Małgorzata Daszczyszak - moderator krajowa AMM

2. Renata Piosek - członek Rady Krajowej AMM

3. Elżbieta Suchocka - sekretarz 

 

 

 dyskusja

ostatnia aktualizacja: 20:29:47 20.11.2022