Misja Księdza Teofila Herrmanna, lata 1994 - 2003

W sierpniu 1994 r. ks. prof. Teofil Herrmann w Warszawie, w Domu Misyjnym utworzył Centralny Ośrodek Apostolatu Maryjnego. Stąd kierował całym ruchem. Przeprowadził renowację kaplicy, która z rąk Księdza Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w 1997 r. otrzymała miano Kaplicy NMP Niepokalanej Cudownego Medalika.
Z czasem ze składek członków ruchu kaplica otrzymała nowy wystrój: witraże przedstawiające historię objawienia medalika Niepokalanej św. Katarzynie Laboure', konfesjonał, marmurowy ołtarz, tabernakulum. Figura Niepokalanej ozdobiona została złoconą koroną i promieniami, nad ołtarzem umieszczono pozłacany napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Po przybyciu do Warszawy Ks. Dyrektor spośród apostołów z Archidiecezji Warszawskiej wyłonił grupę ściśle z nim współpracującą oraz swego zastepcę. Apostołowie ci, wraz z członkami Rady Krajowej, czynnie uczestniczyli w pracach Centralnego Ośrodka. W asyście kilku osób wybranych z tej grupy Ksiądz Dyrektor spotykał się z Apostolatem Maryjnym na terenie całego kraju.

Uroczyście obchodzono dzień odpustowy 27. listopada - rocznica objawienia Cudownego Medalika św. Katarzynie Labouré - od roku 1998 poprzedzany ogólnopolskim Tygodniem Apostolatu Maryjnego, służącym pogłębianiu kultu Niepokalanej Cudownego Medalika.

Również od roku 1998, przed Zjazdem Rocznicowym w I niedzielę adwentu, odbywało się w Kaplicy NMP Niepokalanej Cudownego Medalika uroczyste Triduum ku czci Niepokalanej. Zapraszani byli goście z grona Księży Biskupów i wybitnych kapłanów. Przybywały Siostry Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, a także delegacje AM z terenu Polski wraz z kapłanami - opiekunami duchowymi.

W Domu Misyjnym w Warszawie AM organizował rekolekcje, raz na kwartał spotykała się Rada Dyrektora Krajowego, raz w roku prowadzone było szkolenie przewodniczących parafialnych z Warszawy i diecezji sąsiadujących z Warszawą. W każdą środę odprawiana była Nieustająca Nowenna do Niepokalanej Cudownego Medalika, a w 27. dniu miesiąca Dyrektor Krajowy odprawiał Mszę św. w intencji AM w Polsce. W pierwsze soboty miesiąca do dziś Apostolat spotyka się tam na dniach skupienia.

Od roku 1996 na dorocznym Zjeździe Moderatorów Diecezjalnym obradują i modlą się moderatorzy i ich Rady. W 2000 r. na Jasnej Górze AM uroczyście obchodził XX rocznice swego powstania. Od 2001 r. Zjazdy Rocznicowe zostały połączone z Ogólnopolską Pielgrzymką AM na Jasną Górę i ze względu na dużą liczbę uczestników odbywają się na jej szczycie.

Apostolat czynnie bierze udział w życiu Kościoła w Polsce, w Kongresach (np. w I i II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w Kongresie Evangelium Vitae), w uroczystościach itp. Utrzymywał stały kontakt z siostrami z rue du Bac w Paryżu. W Radzie Ruchów Katolickich reprezentowany jest przez rzecznika prasowego. Kancelaria utrzymuje więź ze wszystkimi diecezjami, zajmuje się zaopatrywaniem ich w niezbędne materiały formacyjne.

Niemal natychmiast po otwarciu w Warszawie Centralnego Ośrodka Apostolatu Maryjnego ruszyła praca w kancelarii, utrzymującej więź z AM w całym kraju.

Zostały opracowane przez ks. Herrmanna i wydane, cieszące się wielkim powodzeniem: Różaniec biblijny, Litania do Niepokalanej Cudownego Medalika, modlitewnik - brewiarz dla Apostolatu, zatytułowany: Stawajcie się coraz doskonalszymi oraz Nowenna do Niepokalanej Cudownego Medalika.

W tym okresie Dyrektor Krajowy powołał 37 moderatorów. Nad ruchem w diecezjach czuwają księża opiekunowie diecezjalni, w parafiach - parafialni. Moderatorami i przewodniczącymi grup parafialnych są osoby świeckie.

W dniu 9. września 2003 roku odszedł do Pana śp. Ksiądz Dyrektor Teofil Herrmann.


Przez kilka lat z uśmiechem na ustach walczył z ciężką chorobą, której cierpienia mężnie znosił. Zmarł w opinii świętości. Żegnały go tłumy. Spoczął w grobowcu Księży Misjonarzy na warszawskich Powązkach.

 

ostatnia aktualizacja: 19:01:07 05.01.2013