Akt poświęcenia Apostolatu Maryjnego Najświętszej Maryi Pannie
Matko Najświętsza, Niepokalana Pośredniczko łask, w pokorze serca, świadomi swych słabości i ograniczeń, zwracamy się do Ciebie z pragnieniem okazania najgłębszej czci i bezgranicznego zaufania przez osobiste poświęcenie się Tobie.
Prosimy Cię, przyjmij nas samych, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, na Twoją wyłączną własność.
Oddajemy Tobie przede wszystkim swoją wolę przez posłuszeństwo Bożym przykazaniom i nauce Ewangelii odpowiadając na Twoje polecenie: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn".
Rozporządzaj nami według Swojej woli, która jest zawsze najdoskonalszą wolą Twego Syna.
Spraw, byśmy nigdy nie przeszkadzali w osiąganiu przez Ciebie miłosiernych zamierzeń względem braci Twego Syna pielgrzymujących jeszcze i narażonych na trudy i niebezpieczeństwa.
Najświętsza Maryjo Panno Wniebowzięta, pragniemy, jako apostołowie oddani do Twojej dyspozycji, uczyć się od Ciebie wiary, miłości i zjednoczenia z Chrystusem Twoim Synem. Chcemy myśleć Twoimi myślami, mówić Twoimi słowami, pełnić Twoje czyny, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa, którego jesteś żywą Ewangelią.
Przyjmij to poświęcenia nasze jako zależność nieodwołalną, jako dar na całe życie i wieczność.
O, Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Amen.