Modlitwa rocznicowa
Niepokalana wspomaga świat

 

    Matko Boża objawiająca Cudowny Medalik,

w rocznicę Twego przyjścia do nas na rue du Bac w Paryżu

i ukazania się świętej Katarzynie Laboure',

zwracamy się do Ciebie w uczuciach  głębokiej wdzięczności i prosimy Cię,

byś dopomogła nam do ożywienia Twojego kultu

za pośrednictwem daru Cudownego Medalika.

     Pragniemy rozpowszechniać Cudowny Medalik wszędzie,

by był znakiem Twojej, o Niepokalana, Matczynej opieki,

zgodnie z obietnicą daną świętej Katarzynie Laboure':

"Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask.

Tych którzy Mnie ufają, otoczę szczególną opieką".

     Chcemy usilnie troszczyć się o to, by wielkie łaski

obiecane noszącym Cudowny Medalik,

stały się udziałem jak największej liczby osób.

W tym celu postanawiamy udostępniać Cudowny Medalik wszystkim, których spotkamy w naszym otoczeniu, w rodzinach, wśród krewnych, przyjaciół, znajomych czy też w miejscu pracy.

     Prosimy Cię, o Niepokalana, o to,

by Twój Apostolat posługujący się Cudownym Medalikiem

mógł włączyć w szeregi swoich członków coraz liczniejszą rzeszę wiernych, oddanych do Twojej dyspozycji w szerzeniu dobra, prawdy i piękna,

a zbliżaniu ludzi do Boga.

     Pragniemy działać wspólnotowo,

by jak najskuteczniej przeciwstawiać się złu,

obojętności i oziębłości religijnej, zagrażającej społeczności wiernych.

     Postanawiamy działalnością Twojego Apostolatu, Matko Niepokalana, objąć wszystkie parafie i wszystkie ośrodki życia religijnego,

by Twoja opieka i miłość Matczyna, mogły najpewniej wszędzie się objawić.

     Dopomóż nam, o Niepokalana od Cudownego Medalika,

dochować wiernie naszych postanowień.

Wspieraj nas w codziennym trudzie apostolskiej działalności!

 

         "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,

                       którzy się do Ciebie uciekamy"

 

ostatnia aktualizacja: 15:00:58 25.10.2013