Akt uroczystego przyjęcia
 
"OŚWIADCZENIE O POŚWIĘCENIU SIĘ I ODDANIU
DO DYSPOZYCJI NIEPOKALANEJ"
 
Niepokalana Najświętsza Maryjo Panno, ja ..............................
w Twojej obecności, tak bliskiej nam w łaskami słynącym Jasnogórskim Wizerunku, postanawiam każdego dnia czynić dobro, troszcząc się skutecznie o własną rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników - według polecenia Apostoła narodów: Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania (Rz 15, 2)
Świadomy obowiązku i zadania pełnienia dobrych czynów, pragnę je podejmować przy pomocy i współudziale braci i sióstr, zjednoczonych tą samą ideą w Apostolacie Maryjnym.
Postanawiam używać wszelkich możliwych i dostępnych mi środków apostołowania, a przede wszystkim, chcę posługiwać się Cudownym Medalikiem obranym przez Ciebie, Niepokalana, dla udzielania wielkich łask tym, którzy przyjmują go z wiarą
w potężne Twe orędownictwo.
Zobowiązuję się uroczyście powtarzać często poświęcenie i oddnie się do Twojej dyspozycji Matko i Królowo nasza!
Dopomóż mi w poznaniu Ciebie w tajemnicy Twego życia i przykładu, bym w pokorze serca mógł urzeczywistniać wielkie sprawy Boże.
Przyjmij, Najświętsza Maryjo Panno Niepokalana, moje oświadczenie, które składam w Twoje ręce, włączając się tym samym do wielkiej Rodziny Twoich apostołów, walczących o zwycięstwo dobra.
 
ostatnia aktualizacja: 14:24:51 25.10.2013