Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika
Litania do NMP Niepokalanej Cudownego Medalika

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!


Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Niepokalana, objawiająca Cudowny Medalik - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy....
Niepokalana, depcząca głowę szatana - módl się za nami,.....
Niepokalana, Pośredniczko łask - módl się za nami,.....
Niepokalana, Królowo strzegąca świata - módl się za nami.....
Niepokalana, otoczona koroną gwiazd dwunastu - módl się za nami...
Niepokalana, złączona z Chrystusem w cierpieniach zbawczych - módl się za nami.....
Niepokalana, Sercem przebitym ukazująca Matczyną Miłość...
Niepokalana, przekazująca swoje obietnice św. Katarzynie...
Niepokalana, dająca nam w św. Katarzynie Laboure` wzór świętości - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Niepokalana, otaczająca opieką noszących Cudowny Medalik -módl się za nami, którzy się do Ciebie  uciekamy.
Abyś przez Niepokalaną Cudownego Medalika był nam miłościwy - Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wiarę Kościoła umocnić raczył - Ciebie prosimy...
Abyś Ojca świętego zdrowiem darzyć raczył - Ciebie prosimy...
Abyś naszej Ojczyźnie błogosławić raczył - Ciebie prosimy...
Abyśmy mogli cieszyć się odnową moralną narodu - Ciebie prosimy...
Abyś mądrości rządzącym udzielić raczył - Ciebie prosimy....
Aby młodzież i dzieci wzrastały w świętej wierze - Ciebie prosimy...
Aby religijnie obojętni wrócili do pierwotnej pobożności - Ciebie prosimy

Abyś chorym, opuszczonym i samotnym łaski radości udzielić raczył, - Ciebie prosimy...
Aby ruchy maryjne cieszyły się rozwojem, - Ciebie prosimy...


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


P.: O Maryjo bez grzechu poczęta,
V.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który chciałeś, aby Najświętsza Dziewica Maryja, a Twoja Matka, Niepokalana w swoim Poczęciu, wsławiona została niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy wzywając bez ustanku Jej opieki, mogli dojść do radości wiekuistych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

ostatnia aktualizacja: 19:36:44 18.11.2019