Modlitwa za moją wspólnotę AMM

Ojcze, chcę Ciebie dzisiaj prosić

za całą moją wspólnotę.

Znasz nas osobiście,

znasz nasze imiona i nazwiska,

nasze zalety i wady, nasze radości i smutki,

naszą siłę i słabość;

znasz całą historię naszego Stowarzyszenia.

Akceptujesz nas takimi, jakimi jesteśmy

i ożywiasz nas Twoim Duchem.

Ty, Panie, kochasz nas nie dlatego,

że jesteśmy dobrzy, lecz dlatego,

że jesteśmy Twoimi dziećmi.

Naucz mnie kochać moje siostry

i moich braci prawdziwie,

na wzór Jezusa Chrystusa,

nie za ich słowa lub czyny,

ale dla nich samych,

odkrywając w każdej i w każdym,

a przede wszystkim w tych najsłabszych,

tajemnicę Twojej nieskończonej miłości.

Dziękuję Ci, Boże, że dałeś mi Stowarzyszenie Cudownego Medalika.

Jest ono dla mnie podarunkiem,

prawdziwym sakramentem,

widocznym i skutecznym znakiem

obecności Twojego Syna.

Daj mi spojrzenie Jezusa

oraz Jego i naszej Matki, Maryi.

Daj mi ich serce, abym kochał aż do końca

całe Stowarzyszenie Cudownego Medalika

w Polsce i na świecie,

a tak budował jedność w wielości. Amen.