Modlitwa na zakończenie spotkania

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA
 
Matko Boża, Niepokalana Cudownego Medalika!
My Twoi apostołowie, stajemy przed Tobą, oddani do Twojej dyspozycji i prosimy Cię, posługuj sie nami w wypełnianiu Twojej Woli wobec naszych Braci i Sióstr, Twoich duchowych dzieci.
Wiemy, że największą Twoją troską, są ludzie zaniedbani, obojętni
i zagrożeni pod względem religijnym, pozbawieni życia Bożego
w sobie. Postanawiamy więc wpływać na nich modlitwą, postawą, dobrym słowem i wszelkim czynem apostolskim.
Pragniemy używać wszystkich możliwych i dostepnych nam środków apostołowania, a przede wszystkim chcemy posługiwać się Cudownym Medalikiem, obranym przez Ciebie - Niepokalana - dla udzielania wszelkich łask tym, którzy przyjmują go z wiarą w potężne Twoje orędownictwo.
Wobec braku miłości między ludźmi, pragniemy być odblaskiem Twojej dobroci - o Niepokalana!
Chcemy szerzyć braterską miłość, przełamywać obojętność, usuwać niechęć, niezgodę, a zwłaszcza długotrwałe sąsiedzkie, względnie rodzinne, niesnaski i nieporozumienia.
Dopomóż nam - Niepokalana Cudownego Medalika - w wiernym wykonywaniu naszych przyrzeczeń i postanowień!
Chcemy być pod Twoim przewodnictwem, w stałej łączności z Tobą.
Obiecujemy pogłębiać cześć należną Tobie życiem prawdziwie chrześcijańskim.
"Pod Twoim idziemy znakiem niosąc Cudowny Medalik !"
Błogosław nam Matko ! Bądź naszą nadzieją i radością ! 
 
ostatnia aktualizacja: 14:45:42 25.10.2013